تئوری موسیقی
صدای-آنها
گونه های صدا برای آواز و محدوده صدای آنها گونه‌های صدا  (انگلیسی: Voice type) نوعی تقسیم‌بندی صدای انسانی (زنان - مردان) برای آواز و با محدوده‌های صوتی متفاوت و انواع طنین یا رنگ صدا است. این طبقه‌بندی صداها، به تدریج در موسیقی کلاسیک و برای خوانندگی در اپرا توسعه یافت.   انواع گونه‌های ...
هارمونی های دیاتونیک گام دوماژور
هارمونی های دیاتونیک گام دوماژور  (به انگلیسی: Harmony)، ریشه در کلماتِ یونانی دارد و در مُحاوره یا فلسفه، هارمونی را «تناسب» معنا می‌کنند. از نظرِ ریشه‌ای هارمونی به معنای وحدت و هماهنگی است و بیانگرِ یگانگی در اجزا و تشکیل یک ...
توسط
تومان