گونه های صدا برای آواز و محدوده صدای آنها

گونه های صدا

گونه های صدا برای آواز و محدوده صدای آنها

گونه‌های صدا 

(انگلیسیVoice type) نوعی تقسیم‌بندی صدای انسانی (زنان – مردان) برای آواز و با محدوده‌های صوتی متفاوت و انواع طنین یا رنگ صدا است. این طبقه‌بندی صداها، به تدریج در موسیقی کلاسیک و برای خوانندگی در اپرا توسعه یافت.

 

انواع گونه‌های صدا

گونه‌های صدا در موسیقی آوازی و برای طبقه‌بندی صدای انسانی است. در محدوده توانایی هر خواننده، گونه‌های مختلف صدا وجود دارد تا خوانندگان و آهنگسازان بتوانند بر اساس شناخت این قواعد، هنر خود را ارائه کنند. این تقسیم‌بندی باعث ثبات در موسیقی و درک و فهم بیشتر برای شنیدن است. در استفاده از گونه‌های صدا در موسیقی کلاسیک و اپرا در تالارها و سالن‌های اپرا با هر گونه از حجم و رنگ صدا چه به صورت گروهی یا سولو از هیچ گونه ابزار برای تقویت صدا استفاده نمی‌شود.

 

گونه‌های صدا در موسیقی آوازی و برای طبقه‌بندی صدای انسانی است. در محدوده توانایی هر خواننده، گونه‌های مختلف صدا وجود دارد تا خوانندگان و آهنگسازان بتوانند بر اساس شناخت این قواعد، هنر خود را ارائه کنند. این تقسیم‌بندی باعث ثبات در موسیقی و درک و فهم بیشتر برای شنیدن است. در استفاده از گونه‌های صدا در موسیقی کلاسیک و اپرا در تالارها و سالن‌های اپرا با هر گونه از حجم و رنگ صدا چه به صورت گروهی یا سولو از هیچ گونه ابزار برای تقویت صدا استفاده نمی‌شود.

 

صدای زنان

سوپرانو

صدای سوپرانو زیرترین بخش صدای انسانی است که خود به چند دسته تقسیم می‌شود مانند:

سوپرانینو (sopranino) که صدایی بالاتر از سوپرانو دارد.

سوپرانوی کولوراتور (coloratura soprano) که این نوع از صدا دارای حجم بالا و انرژی زیاد است.

وسعت صوتی سوپرانو حدود دو اکتاو («C4» تا «C6») است.

400px Soprano voice range on keyboard.svg

 

متزو سوپرانو

صدایی در محدوده صوتی متوسط در بین زنان است این صدا بم تر از «سوپرانو» و زیر تر از «کنترآلتو» است.

400px Mezzo soprano voice range on keyboard.svg

 

کنترآلتو

بم‌ترین صدای زنان است و قادر است تا نت بم «ر» (D3) را اجرا کند

400px Contralto voice range on keyboard.svg

 

 

صدای مردان

کنترتنور

بالاترین صدای مردانه است و از دسته صداهای نادر است و بعضی از این نوع صداها شخصیتی طنز گونه و کمیک دارد.

400px Countertenor voice range on keyboard.svg

تنور

یک صدای معمولی و طبیعی در بین مردان است. در بعضی از این نوع صداها نت‌های پایین تا «سی بمل» (۲♭B) و نت‌های بالا «فا» (F5) را اجرا می‌کنند.

400px Tenor voice range on keyboard.svg

باریتون

صدای متوسط مردان است و در محدود صوتی بین تنور و باس قرار می‌گیرد. صدای باریتون رایج‌ترین صدا در بین مردان است و در بعضی از این نوع صدا، وسعتی در حدود نت «فا» (F2) تا نت «دو» (C5) را در بر می‌گیرد.

400px Baritone voice range on keyboard.svg

باس

صدای باس پایین‌ترین محدوده صدای انسانی است. بعضی از خوانندگان باس می‌توانند در محدوده ای به وسعت دو (C2) تا سل (G4) را بخوانند.

400px Bass voice range on keyboard.svg

 

 

صدای کودکان

کودکان صدای محدود و ثابتی نسبت به صدای بزرگسالان دارند و از تنوع کمتری برخوردار است. در این نوع صدا، حجم و رنگ صدا به خاطره حنجره‌ها و تمبرهای صوتی مشابه، صدایی یکسان دارند و با شروع دوران بلوغ و رشد، به تدریج صدا تغییر کرده و در رده‌های مختلف بزرگسالان قرار می‌گیرند. صدای دختران و پسران نابالغ در محدوده صدایی شبیه صدای زنان قرار می‌گیرند ولی با طنین و حجم متفاوت.

400px Treble voice range on keyboard.svg

ارسال دیدگاه
توسط
تومان